Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

Landbouw en veeteelt


Voor u ziet u het dorp Faverolles aan de voet van het plateau. Het ligt in het noordoosten van het plateau van Langres en de gemiddelde hoogte is 370 m. (Van 350 m op de brug van de Suize tot 468 m op het hoogste punt van de Mont Martoy). Het is een oneffen reliëf en omvat de vallei van de Suize tussen kalksteenkliffen; droge valleien die combes genoemd worden; de lage heuvels Martroy of Montgessey en open valleien zoals Faule of Charmoy. Het dorp is gebouwd op de heuvel Faule boven de vallei van de Suize en bevindt zich dus op de hellingflank.

Het plaatselijke gebied is dooraderd met talrijke bronnen en is samengesteld uit weilanden en maaiweiden in de vallei en enkele combes, boomgaarden met appel- en pruimenbomen en verder van het dorp verwijderde landerijen met intensieve culturen. Deze ondiepe, op kalksteen gelegen grond is filtrerend want houdt geen water vast. De gewassen die op deze grond worden geplant moeten zich dus aan het terrein aanpassen.

In deze vallei wordt aan wat men «polycultuur-veeteelt» noemt gedaan. Men vindt er graangewassen: zowel tarwe, koolzaad, gerst als snijmaïs dat voor veevoeder bestemd is. Er is veel veeteelt van melkkoeien met de rassen Prim’Holstein, Simmenthall en Montbéliard die soms ook voor hun vlees worden gekweekt. De koeien worden twee keer per dag gemolken in gebouwen die aan de normen voldoen. De melkproductie wordt om de twee dagen opgehaald en gaat voor een deel naar Langres waar er Emmental van wordt gemaakt.

De oude schuren die vroeger aan de huizen van de landbouwers waren aangebouwd hebben plaatsgemaakt voor meer imposante landbouwgebouwen buiten het dorp. Deze evolutie past in de huidige landbouwintensivering die met een steeds grotere mechanisering gepaard gaat. Zo ziet men bijvoorbeeld hier beneden een verzameling gebouwen die in de winter voor de stalling van de dieren en het hele jaar door voor de pasgeboren dieren bestemd zijn. Men vindt er ook een melkruimte voor de melkkoeien, een graansilo en een opslagruimte voor het hooi en het stro.

Deze landbouwvorm die «polycultuur-veeteelt» wordt genoemd is representatief voor het plateau van Langres en tekent het landschap. Door de evolutie naar een meer intensieve graancultuur worden de specifieke kenmerken iets minder duidelijk. Het tussenmilieu tussen bos en veld, de hagen en braaklanden die het platteland vroeger structureerden, is bijvoorbeeld verdwenen. Deze milieus met een gevarieerde fauna en flora speelden, dankzij de aanwezigheid van vocht, ook een rol in de strijd tegen de vervuiling en hielpen bij de absorptie en de zuivering van water.

Culture

Daal verder af naar Faverolles en houd even halt op de dorpsplaats.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33