Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

Het tufmoeras


U gaat door een tufmoeras dat soms onder water staat en soms droog is.

Het water dat uit de kleine bronnetjes in de omgeving komt stroomt langs de ondoordringbare hellingen van de mergelontsluitingen.

Het water zet op haar weg de overtollige kalk af in de vorm van een met turf vermengde tufkorst. Zo ontstond het tufmoeras op de helling.

Aan uw linkerkant ziet u een kleine inzinking, een soort kleine waterval, die door de tuf in wording is gemaakt.

De koloniserende soorten worden geselecteerd door de overtollige kalk en de permanente vochtigheid.

Deze originele tufmilieus die men vaak op bosmassieven vindt, zijn typisch voor het plateau van Langres. Ze zijn zeldzaam in Frankrijk en herbergen een specifieke flora die meestal beschermd is (bijvoorbeeld moeraswespenorchis, doorlevende swertia of klokjesgentiaan).

Marais

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33