Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

Het bosbeheer


U bevindt zich in een typisch boslandschap van de Haute-Marne: het middenbos dat u aan de dalzijde ziet. Het kreupelhout bestaat uit bomen die uit stronken zijn ontsproten. Vroeger werd het hout elke 30 jaar ontgonnen en gebruikt voor verwarming van woningen en het maken van houtskool voor de smidsen. Het kreupelhout bestaat uit haagbeuken, linden, esdoorns, hazelaars of elsbessen. Het hoogbos bestaat uit bomen die uit natuurlijke zaden zijn gegroeid en wordt ontgonnen voor industrieel gebruik. Het bestaat voornamelijk uit eik en beuk, maar ook uit naaldbomen, sparren of douglassparren die werden geplant als vervanging van bepaalde soorten hakhout of op verlaten wijngaarden en oude gemeentelijke weilanden.

Het middenbos werd geleidelijk aan vervangen door regelmatig of onregelmatig hoogbos met het oog op de productie van kwaliteitstamhout.

Volgens artikel 121 van het Boswetboek is het Office National des Forêts verantwoordelijk voor het beheer van de openbare bossen die onderworpen zijn aan de wetgeving van bossen, domeinen, gemeenten, departementen… Er moet worden gezorgd voor het evenwicht en het voortbestaan van het bos. Elk bos wordt op een aparte manier ontgonnen in functie van de bodemsoort, het klimaat en het streven naar biodiversiteit.

Het bos van de Haute-Marne is op gebied van boomsoorten één van de meest gevarieerde van Europa: eik, beuk, haagbeuk, linde, elsbes, esdoorn, berk, wilde kersenboom en naaldbomen staan zij aan zij.

Vanuit ecologisch en economisch standpunt is deze diversiteit onontbeerlijk. De manier waarop het hout wordt gebruikt is ook afhankelijk van modeverschijnselen. Daarom is het belangrijk dat de boomsoorten met de meeste waarde op de markt kunnen worden gebracht, zoals de elsbes die in 1995 een prijs bereikte van 15.000 euro per m3.

Het potentieel van elk perceel is gekend door de diagnoses die regelmatig door het ONF worden uitgevoerd.

In de Haute-Marne, met haar vele gemeentelijke bossen, is het bebossingspercentage 40% (70% in het arrondissement Langres), een van de hoogste in Frankrijk. Dit bos met vooral eiken en beuken bestaat voor 85% uit loofbos.

Foret

Wandel nu verder tot aan de omheinde waterwinning.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33