Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

Gegraveerde grenspalen


Langs de beboste weg waarop u nu wandelt zult u regelmatig grenspalen en opstaande stenen zien. Deze palen dienden om de gebieden af te bakenen waarop de bewoners of een overheid gebruiksrecht hadden.

Vanaf de middeleeuwen werden er verschillende afbakeningsmethoden gebruikt. De meest onnauwkeurige manier was het markeren van bomen of het gebruik van herkenningstekens in de natuur: bomen, waterlopen, stenen… Later werden er bakens gemaakt en geplaatst die uitsluitend dienden om de grenzen af te tekenen. Het plaatsen van grenspalen was doeltreffender dan de andere methodes en maakte de rol van deze merktekens al vlug officieel.

Het gebeurde al wel eens dat inwoners de grenspalen in hun voordeel probeerden te verplaatsen. Om dit tegen te gaan plaatste men muntstukken, houtskool of potscherven onder de paal. In geval van betwisting verraadde de afwezigheid van deze bewijzen dat de paal verplaatst was.

Bekijk de grenspalen op uw weg goed. De oudste hebben de vorm van een rechtopstaande natuursteen.

Op een van de zijden ziet u een handploeg als aanduiding van de dorpsgemeenschap die vooral uit landarbeiders bestond. Op de tweede zijde ziet u een gravure van een linkerhand. Dit is het wapenschild van het kapittel van Langres dat op deze manier in de tweede helft van de 18de eeuw haar land in het graafschap afbakende.

De stad Langres, een twaalftal kilometer hier vandaan, is immers vanaf de 4de eeuw de zetel van een belangrijk bisdom dat door de symbolische figuur van bisschop wordt geleid. Het kathedraalkapittel was samengesteld uit kanunniken en werd in 834 opgericht. Deze laatsten speelden een belangrijke rol want ze verkozen oorspronkelijk de bisschop en beheerden de goederen van het bisdom wanneer de zetel niet ingenomen was. Als bezitters van talrijke heerlijkheden in de streek rond Langres hadden ze aanzienlijke inkomsten en konden ze een goed bouwbeleid voeren. In Langres zijn de kathedraal, het klooster, de kanunnikshuizen of het oude Saint Laurent hospitaal goede voorbeelden van de oude religieuze wijk en de macht van het kapittel van Langres.

Bornes gravees

Ga verder op deze kleine weg en stop verderop in het bos.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33