Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

De steengroeven


Let op de onregelmatigheden van het terrein voor u en vooral op de reeks tamelijk grote putten. Dit waren open steengroeven voor de ontginning van harde kalksteen. De steengroeven langs het traject van de Romeinse weg leverden het materiaal dat werd gebruikt voor de wegbedekking van deze weg, voor de fundering en het massieve binnengedeelte van het mausoleum en ook voor de vervaardiging van de kalk die nodig was voor het metselwerk. Deze kalk werd gemaakt in een oven die u zo dadelijk zult ontdekken.

Omdat deze steensoort niet geschikt was om te worden bewerkt, haalde men het materiaal voor de uitgehakte en gebeeldhouwde blokken van het mausoleum uit andere steengroeven in de buurt.

Bijna alle gelijkmatige blokken van het monument, maar vooral de gemakkelijk te bewerken balkvormige blokken, zijn verdwenen. Dit wordt verklaard door het feit dat mensen door de eeuwen heen hun bouwstenen altijd op de dichtstbijzijnde en gemakkelijkste plaats zoeken. Soms maken ze gebruik van het materiaal van een oud, in onbruik geraakt monument.

En zo werd de site van het mausoleum als steengroeve gebruikt. De onregelmatige stukken of de versieringen van sommige blokken met ingewikkelde vormen werden verwijderd en ter plaatse achtergelaten. De volledig bewerkte blokken, zoals de kapitelen, bleven gespaard. Een groot deel van de tienduizenden grote en kleine ontdekte brokstukken en blokken bestaat alleen uit onbruikbaar kapafval.

Mausolee de Faverolles

Ga verder tot aan de lapiaz

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33